Cenu Živel vyhlasuje Živica a jej cieľom je podporiť žiakov, učiteľov a školy za inšpiratívne cesty v praktickej environmentálnej výchove. Nominovať môže každý do 31. mája 2015 na www.zivica.sk/zivel.
Naozaj pomáhame prírode prikrmovaním lesnej zveri?
Využite voľné termíny vo Vzdelávacom centre Zaježová pre školu v prírode, výlet alebo kolektív utužujúci pobyt. Na lazoch blízko Zvolena, si môžete zažiť domácu atmosféru zrekonštruovanej gazdovskej usadlosti a voľnosť s krásou okolitej prírody. 
Chceli by ste spropagovať Vašu školu? Radi by ste priblížili rodičom a verejnosti praktické aktivity zamerané na ochranu životného prostredia? Plánujete na Deň Zeme zaujímavé akcie? 
Opäť tu máme čas záverečného hodnotenia, kedy spoločne vyhodnocujeme vaše úspechy v programe Zelená škola.
Na mnohých školách je populárne používanie vtáčích búdok a kŕmidiel pre vtáky.
Pozývame Vás na tretie regionálne semináre programu Zelená škola v šk. roku 2014/2015. Viete :
Envirovýchova nie je len zber odpadkov alebo sadenie stromov. Envirovýchova sú aj aktivity, ktoré môžu vašu školu a ľudí v nej zmeniť. Prečítajte si viac v článku z Dobrej školy.  
Pozývame vás na pobyt pre rodiny s deťmi - SRDCE RODINY naše 13-te komnaty v termíne 28.2. - 3.3. do nášho centra.
Hlasovanie za najlepšie projekty grantového kola "Pomáhame vyrásť IV." je ukončené.

Stránky

V rámci súťaže Stromu života vyhlásenej ku Dňu vody sa klub Fándlyho stromáci rozhodol monitorovať kyslý dážď v okolí našej ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi. Keď sme sa konečne dočkali zrážok, mohli sme merať ich pH. A skutočne sme namerali kyslý dážď.
22. marca je Svetový deň vody. Práve v ten deň sme mali stretnutie s Kolégiom. Pripravila som zaujímavý referát o vode. Deti sa dozvedeli prečo je voda taká dôležitá a nevyhnutná pre ľudský organizmus a pre živú prírodu.
12. marca na pracovnom vyučovaní sme sadili výhonky. Deti a učitelia doniesli z domu kvetináče, koordinátorka kúpila substrát, čo sme nemiešali s pôdou, aby naše kvety sa lepšie vyvíjali. Keď všetko bolo pripravené, tak sme rozdelili deťom kvetináče a vysvetlili sme im postup práce.
 Dňa 13. 4. 2012 sa naša materská škola už po tretí raz zapojila do verejnej zbierky :" Dňa narcisov ", ktorú organizuje nezávislá charitatívna nezisková organizácia Liga proti rakovine SR. Od rána sme pripínali narcisy prispievajúcim rodičom a návštevníkom MŠ.
Viete, čo je veterný mlyn? Povedané slovami odborníka je to zariadenie, ktoré dokáže premieňať energiu vetra na kinetickú energiu rotujúcich lopatiek.
 Prečo je v prírode odpad?
Prírodu si chránime, separujeme a nepálime. Papier, plasty, sklo trieď a nevyhadzuj ho. Je to predsa normálne, veď aj kvety radi máme,
Kedysi žili ľudia s prírodou. A dnes? Dnes žijú v mestách a proti prírode vedú "vojnu". Ničia jej nádhernú zeleň. Teraz namiesto lesov sú polia, mestá, letiská a cesty. Raz sme na matematike prepočítavali rozlohu ciest v Divíne. Bola to obrovská rozloha. Keby sa na nich pestovali zemiaky, uživili by niekoľko tisíc ľudí.
Dňa 28. marca majú učitelia sviatok. Na našej škole ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi sme sa rozhodli podarovať im kvetinky z recyklovaného papiera. Postup bol jednoduchý. Z recyklovaného papiera sme si vystrihli kvietky, potom sme ich vymaľovali a nalepili na tiež vymaľované špajdle.
21. - 23. marca sme sa my zo ZŠ Divín: Patrik Fiľo, Dominik Móc a koordinátorka zúčastnili kurzu " Motivuj (sa) a spolupracuj s radosťou" vo Vzdelávacom centre Zaježová. Slnečné počasie nám prialo, celý kurz bol nabitý zaujímavými aktivitami," učili sme" aj naše pani učiteľky.

Stránky

V deň, keď som navštívila materskú školu M.R. Štefánika v Detve, bolo poriadne upršané počasie.
Ponúkame Vám 2 prezentácie aktivít súkromnej základnej školy v Novej Dubnici:
... aj to mi dokázala návšteva Materskej školy na Makarenkovej ulici 814/28 v Partizánskom. Táto Materská škola je už 5 rok zapojená do programu Zelená škola, ktorá podporuje činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa slovenských škôl.
Základná škola s materskou školou Liptovská Lúžna sa nachádza v malebnom prostredí Nízkych Tatier pod masívom Prašivej.
Prezentácia aktivít gymnázia A. Einsteina v Bratislave.
Pozrite si prezentáciu aktivít Týždňa pre Zem na základnej škole na Jahodníckej ulici v Martine.
Z času na čas je užitočné zájsť za hranice (svojej školy, obce/mesta, krajiny) a rozhliadnuť sa okolo seba. Zistiť, či cesta, ktorou kráčame, má ten istý smer. Či kráčame paralelne alebo úplne inde. Či by sa nedalo vyhnúť nejakej tej jame pred tým, než sami do nej vhupneme.
Pre Vašu inšpiráciu zverejňujeme prezentáciu projektu CEEV Živica pre základnú školu E. M. Šoltésovej v Krupine. Jeho cieľom je premeniť nevyužitú časť školského dvora na zelenú plochu s viacerými funkciami.
Základná škola na Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom, nazývaná aj „jednotka“ bola postavená a daná do užívania 1. septembra 1959.
V dnešnej dobe je podľa mňa veľmi dôležite učiť ľudí „ekologicky zmýšľať“ už od najmladšieho veku. Ak sa to naučia „za mlada“ budú tieto svoje poznatky a vedomosti automaticky využívať v celom svojom živote. Taktiež môžu v tomto smere pozitívne ovplyvňovať svojich blízkych a známych. A aj práve na toto slúži Zelená škola. Vďaka tomuto programu je škola lepšie odlíšiteľná v procese výberu od ostatných škôl.

Stránky

Titulka