Ponúkame na stiahnutie informačný spravodaj medzinárodného programu Eco-Schools - prvé tohtoročné vydanie.
edna otázka pre primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera V rámci Slovenska je v Trenčíne najväčšia koncentrácia Zelených škôl. Uvažuje mesto Trenčín s ďaľšou podporou svojich Zelených škôl?
Projekt Zelená škola na Slovensku pripravila Spoločnosť environmentálno – výchovných organizácií Špirála. Národná kancelária projektu Zelená škola je v Trenčíne, v Centre environmentálnych aktivít (www.cea.sk).  
Záujemcom ponúkame PowerPoint prezentáciu s názvom Ako písať projekty environmentálnej výchovy, obsahujúcu odporúčaný postup pri tvorbe projektov a cenné rady k vyhľadávaniu zdrojov. Súbor má veľkosť 450kB - záujemcom ho pošleme e-mailom. Žiadajte na adrese medal@changenet.sk.
Od 1. 1. 2006 bola spustená pre účastníkov projektu uzatvorená e-mailová konferencia. Všetky školy zúčastnené v pilotnom a 1. riadnom ročníku projektu sú zapojení do tejto konferencie. Ak o to prejavia záujem aj iné osoby a subjekty, môžu o to požiadať na e-mailovej adrese národného koordinátora projektu medal@changenet.sk.
Projekt Zelená škola na Slovensku pripravila Spoločnosť environmentálno – výchovných organizácií Špirála. Národná kancelária projektu Zelená škola je v Trenčíne, v Centre environmentálnych aktivít (www.cea.sk).
Vážení priatelia, projekt Zelená škola sa v jeho pilotnom ročníku 2004/2005 ukázal ako životaschopný a reálny (väčšina z 48 škôl, zapojených do plnenia projektových úloh v pilotnom ročníku, má pri záverečnom hodnotení veľké šance získať certifikát Zelená škola). Dovoľujeme si Vás preto informovať o vyhlásení 1. riadneho ročníka projektu, a to pre školský rok 2005/2006.  

Stránky

Titulka