Správa s upozornením

Možnosť odosielať tento formulár bola ukončená.

Registračný formulár do programu Zelená škola na školský rok 2017/2018

Registrácia na šk. rok 2017/18 je uzatvorená. Registrovať sa na ďalší šk. rokmôžete od apríla do septembra 2018.

Pred zapojením sa do programu Vám odporúčame prečítať si pravidlá programu. Získate prehľad o filozofii a aktivitách programu a zároveň predídete zbytočným nedorozumeniam alebo komplikáciám v budúcnosti.