PRÍRODA OKOLO NÁS

5.6.2014 v rámci Svetového dňa životného prostredia CHKO Cerová vrchovina organizovala    už 12. ročník súťaže „Príroda okolo nás“. Tento rok sa súťaž konala v malebnom prostredí  pod zrúcaninami hradu Divín. Súťažilo šesť družstiev: ZŠ Divín, ZŠ Vajanského Lučenec, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec a ZŠ Kubínyho Lučenec. 

Žiaci  súťažili v troch okruhoch:

1. Ochrana prírody na Slovensku,

2. Poznávanie rastlín, drevín a živočíchov a ich ekologické nároky,

3. Odpady.

1. miesto získalo družstvo dievčat zo ZŠ Divín: Daniela Kučerová, Michaela Remencová, Kristína Mániková. Okrem vecných cien ZŠ Divín patrí aj putovný pohár.  Na 2. mieste sa umiestnili žiačky zo ZŠ Vajanského. Tretie miesto patrí žiakom zo ZŠ M. R. Štefánika Lučenec. Naše družstvo chlapcov obsadilo 4. miesto. Srdečne blahoželáme.

                                    Anna Králiková, ZŠ Divín