Medzinárodné stretnutie v Slovinsku - Bled

Medzinárodné stretnutie v Slovinsku - Bled

ZŠ Divín sa aj v tomto roku  zapojila do Dňa Zelených škôl. Poster našich žiakov Jakuba Štupáka a Barbory Fridrichovej  s názvom „Voda v zajatí reklamy“  získal ocenenie. Boli sme vybraní  reprezentovať Slovensko na  Medzinárodnom stretnutí krajín zapojených do projektu Europen schools for Clean water.

V dňoch 19. - 21.6.2014 sa štyria žiaci, dve učiteľky a koordnátorka zo Zelenej školy  zúčasnili stretnutia v Slovinsku pri jazere Bled.

Jakub Štupák prezentoval projekt na kongrese, kde  bol ohodnotený ako najlepší. Srdečne blahoželáme!                             Anna Králiková, ZŠ Divín