Deň Zelených škôl v Základnej škole Divín

 

Vo štvrtok 22.5.2014 bolo  v okolí našej základnej školy  rušnejšie ako inokedy.  Pracovnú náladu dotvárali rukavice, hrable, rýle, motyčky. V rámci projektu Zelených škôl sme spojili aj aktivity, ktoré pravidelne realizujeme na Deň Zeme.

Žiaci prvého stupňa čistili trávnatú plochu v Panskej záhrade od odpadkov. Naši najmenší prváci mali enviroaktivity v rámci rovesníckeho vzdelávania so svojimi staršími spolužiakmi z 5. triedy. Hravou formou spoznávali liečivé byliny, triedili čo patrí do prírody a čo nie. Potom sa zahrali na poštárov a roznášali po obci do schránok letáky o dôležitosti separovania žiariviek. Aj takýmto spôsobom sa aktívne zapojili do šírenia osvety o ochrane životného prostredia.

Starší žiaci sa venovali čisteniu bylinkovej špirály, trávnika pred školou, nádvoria, oddychovej časti za školou, ihriska s preliezkami  a obnove náteru na altánku.Svojou aktívnou účasťou priložila ruku k dielu každá trieda.

Záver patril oddychu v príjemnej tôni vyčisteného areálu, kde sa dala naplno rozvinúť fantázia pri tvorbe sloganov do ekokódexu Zelenej školy. Posúďte sami, čo vytvorili šiestaci:

Neničiť a chrániť,

nie Zem zraniť,

to chcú dnešné deti,

správa k vám letí.

 

Namiesto eSeMeS,

pomôž prírode dnes,

namiesto facebooku

na pomoc podaj jej ruku.

 

Nehádžte na zem smeti,

to si prajú vaše deti.

Človek, nebuď lenivý ako voš,

na smetie neslúži lúka, ale kôš.

 

Stal sa človek nočnou morou

tej zelenej , modrej Zemi,

teraz plače nad zničenou horou...

Čo teraz ? Povedať vieš mi?

 

Prišla na svet nová móda,

dnes sa pije čistá voda.

Sme zo zelenej školy-odporcoviacocacoly.

 

Zelená bola naša Zem.

Dnes je to už iba sen.

 

Len uprostred zelenej trávy

môže žiť človek šťastný a zdravý.

 

Zabudol človek žiť

uprostred kvitnúcich polí,

teraz však nevie pochopiť,

prečo ho život bolí.

                                      Mgr.  Veronika Antonyová, ZŠ Divín