OUI Lučenec sa znovu pripojilo a zaktivizovalo :)

 

     Odborné učilište internátne na Haličskej ceste č. 80 v Lučenci, je v programe Zelená škola zapojené už piaty školský rok. Máme za sebou témy odpad, zeleň a ochrana životného prostredia a momentálne sa venujeme najviac téme vody.

     Ako všetci vieme, pri príležitosti Dňa Zeme, sa každoročne všetky Zelené školy prepoja a zaktivizujú. Dňa 16. apríla 2014 sme sa znovu pripojili a zaktivizovali aj my. Ako prvé, sme si z úcty k našej Zemi dali záväzok, že v Deň Zeme, na uzemí školy budeme všetci piť len vodu z vodovodu, čaj alebo iné nebalené tekutiny.

     Žiaci spoločne so zamestnancami, vyčistili areál školy, vysadili kvietky, na starom pni založili modernú mini-zelenú strechu a založili nový vyvýšený záhon na kvety, ktorý vlastnoručne vypletali žiaci z vŕbového prútia. Ďalšia skupinka žiakov sa zapojila do brigády organizovanej mestom Lučenec a vyčistili kruhový objazd letného kúpaliska. Po prázdninách budeme pokračovať vzdelávacími aktivitami, v mestskom parku sa stretneme s pracovníkmi lesnej pedagogiky, kde budeme získavať informácie o svete lesnej, živočíšnej a rastlinnej ríše.

     Myslíme si, že týmito aktivitami sme si nielen skrášlili svoje okolie a naučili sa rôznym novým technikám pri tvorbe prírodnej záhrady, ale sme vyjadrili aj úctu k našej Zemi.