Žiadosť o záverečné hodnotenie v programe Zelená škola

Možnosť registrácie do záverečného hodnotenia na školský rok 2017/2018 je otvorená od 1. marca 2018 do 31. marca 2018.

Hodnotiace návštevy budú prebiehať počas mesiacov apríl, máj a začiatkom júna (od 19. apríla do 9. júna). K tejto zmene oproti minulým rokom sme pristúpili preto, aby bolo hodnotenie ukončené do konca školského roku (do konca júna dostanete rozhodnutie o udelení ocenenia). Počítame s tým, že niektoré aktivity z EAP naplánované na máj-jún ešte nemusia byť realizované, resp. dokončené.

Ak máte k záverečnému hodnoteniu akékoľvek otázky, kontaktujte nás na lepeskova@zivica.sk alebo 0917 353 532.

Ak neviete, či máte žiadať o diplom alebo o certifikát, prečítajte si inštrukcie na konci tohto textu.
Údaje školy
(názov, ktorý bude napísaný na diplome/certifikáte)
Poštová adresa školy
Koordinátor/ka bude kontaktovaný/á za účelom dohodnutia dátumu hodnotiacej návštevy.
(uveďte stav ku dňu podania žiadosti)
Zriaďovateľ školy
Povinná príloha
Uveďte dátum, kedy EAP písomne schválil Váš konzultant alebo regionálny koordinátor.

K žiadosti o záverečné hodnotenie Vás žiadame priložiť regionálnym koordinátorom alebo konzultantom schválený EAP Vašej školy s vyplneným monitoringom už zrealizovaných aktivít.

Povolené typy súborov: gif, jpg, png, docx, xlsx, pptx, odt, ods, odp, html, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, rar, tar, zip
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml rar tar zip odt ods odp.

Po úspešnom odoslaní tejto Žiadosti o hodnotenie bude na e-mail uvedený v časti „E-mail koordinátorky/-a Zelenej školy“ do 48 hodín zaslaný e-mail potvrdzujúci, že Vaša žiadosť bola prijatá.

V prípade, že tento e-mail nedostanete, Vašu žiadosť sme pravdepodobne nedostali. Opakujte prosím vyplnenie tohto formulára, resp. nás včas kontaktujte na:  0917 353 532 alebo lepeskova@zivica.sk.

Po odoslaní žiadosti Vás v priebehu apríla skontaktuje hodnotiteľ, s ktorým si dohodnete konkrétny termín Vášho hodnotenia.

Pred hodnotiacou návštevou si nezabudnite prejsť Kontrolný zoznam pre hodnotiacu návštevu, aby ste mali ku dňu hodnotiacej návštevy pripravené všetky potrebné dokumenty.

PrílohaVeľkosť
PDF icon Kontrolný zoznam374.32 KB