Dotazník k záverečnému hodnoteniu

Tento dotazník vám pomôže vyhodnotiť vašu doterajšiu prácu v programe Zelená škola. Obsahuje detailné kritéria, ktoré sledujú aj hodnotitelia počas hodnotiteľskej návštevy na školách. Výsledky dotazníka sú informatívne a nie sú záväzné.

Vyberte si správny dotazník podľa toho, aké ocenenie chcete získať a aká ste škola:

  1. Diplom „Na ceste k Zelenej škole“ (môže získať škola, ktorá čiastočne realizovala „7 krokov". Táto škola má aspoň zostavené funkčné Kolégium, uskutočnila audit školy, vypracovala akčný plán školy  a splnila z neho väčšinu cieľov naplánovaných pre dané obdobie, o svojich environmentálnych aktivitách informovala školskú komunitu a aktívne ju zapájala do aktivít).

  2. Certifikát „Zelená škola“ (základné a stredné školy, ktoré realizovali všetkých 7 krokov metodiky)

  3. Certifikát „Zelená škola“ (materské školy, špeciálne základné a školy 1.-4. ročník, ktoré realizovali všetkých 7 krokov metodiky)