Záverečné hodnotenie

Jednou zo súčastí programu Zelená škola je aj možnosť získať medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco-Schools. Za čiastočné splnenie 7 krokov je možné získať diplom „Na ceste k Zelenej škole".

Ak máte záujem získať niektoré z týchto ocenení v tomto školskom roku, určite čítajte ďalej.

Základné informácie o záverečnom hodnotení

 • Žiadosti o hodnotenie prijímame od 1. marca do 31. marca 2018 prostredníctvom on-line formulára.
 • Hodnotenie škôl zapojených v programe nie je povinné.
 • Do hodnotenia sa môže registrovať každá škola zapojená v programe v šk. roku 2017/2018, ktorá má schválený Environmentálny akčný plán na dané certifikačné obdobie.
 • To, či škola spĺňa kritéria pre získanie jedného z ocenení, môže zistiť prostredníctvom dotazníka.
 • Školy, ktorým sa nedarilo, tak ako by chceli, resp. si zvolili viacročné certifikačné obdobie a nemajú záujem o získanie diplomu ani certifikátu, môžu požiadať o hodnotenie až v budúcom školskom roku.
 • Školy, ktoré nepožiadajú o záverečné hodnotenie, nebudú v tomto školskom roku hodnotené.

Ako postupovať, ak chceme získať niektoré z ocenení?

 1. Môžete vyplniť on-line dotazník, ktorý vám pomôže zistiť, či a ktoré ocenenie môžete získať.

 2. Ak boli výsledky vášho dotazníka pozitívne, vyplňte do 31. marca 2018 on-line Žiadosť o hodnotenie. Ak neviete, či máte žiadať o diplom alebo certifikát, prečítajte si inštrukcie v poslednej časti tohto textu.
  Dôležité - k žiadosti je potrebné priložiť jednu povinnú prílohu: váš schválený Environmentálny akčný plán.

 3. Po úspešnom odoslaní žiadosti bude koordinátor v priebehu apríla kontaktovaný hodnotiteľom za účelom dohodnutia dátumu hodnotiacej návštevy. Hodnotiace návštevy budú prebiehať v mesiacoch apríl-máj-začiatok júna. Posledný termín na hodnotiacu návštevu je 9. jún 2018.

 4. Prebehne hodnotiaca návšteva. O príprave na hodnotiacu návštevu a jej priebehu si môžete viac prečítať tu.

 5. O tom, či vaša škola má alebo nemá splnené požiadavky na niektoré z uvedených ocenení, rozhodne hodnotiaca návšteva a následne stretnutie Rady Zelenej školy v dňoch 16.-18. júna 2018. Výsledok hodnotenia vám bude oznámený e-mailom do konca tohto školského roka. Odovzdanie ocenení prebehne na slávnostnej certifikácii v októbri 2018 alebo v prípade vašej neúčasti poštou.

 

INŠTRUKCIE - máme žiadať o diplom alebo o certifikát?

 

 1. Ste nová škola v programe a zadali ste si dvojročné certifikačné obdobie. V tomto prvom školskom roku ste aktívne pracovali a splnili ste aktivity v EAP naplánované na tento rok – požiadajte o Diplom „Na ceste k Zelenej škole“.

 2. Ste v programe zapojení druhý rok (alebo viac rokov), váš schválený EAP je zrealizovaný a splnili ste všetkých 7 krokov programu - požiadajte o Certifikát „Zelená škola“.

O diplom nemôže žiadať škola, ktorá má ešte platný certifkát (získala certifikát v minulom školskom roku). Takáto škola môže požiadať len o certifkát (v prípade jednoročného certifikačného obdobia) alebo sa do záverečného hodnotenia nezapája.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktujte na lepeskova@zivica.sk alebo 0917 353 532.