Semináre

Chcete sa stretnúť s koordinátormi Zelenej školy na iných školách?
Chcete sa dozvedieť informácie o programe, metodike či opýtať sa svoje otázky naživo?
Radi by ste nazbierali nové inšpirácie a nápady?

Potom práve pre vás sú určené regionálne semináre pre koordinátorov programu Zelená škola.

Pravidelne organizujeme regionálne poldenné semináre pre pedagógov - koordinátorov programu Zelená škola a žiacke workshopy pre žiakov z kolégií. Regionálne semináre pre koordinátorov sa konajú trikrát ročne v Bratislave, Žiline, Zvolene a v Košiciach. Žiacke workshopy sa konajú paralelne s nimi (počas vybraných seminárov).

Na regionálne semináre zasielame pozvánky včas všetkým koordinátorom škôl zapojeným v programe, informácie o nich nájdete aj na tejto stránke. Na semináre je potrebné sa vopred zaregistrovať.

Na regionálnych seminároch sa interaktívnou formou venujeme metodike 7 krokov, aktualitám v programe a konzultáciam praktických otázok škôl. Veľký priestor je venovaný vzájomnej výmene skúseností. Semináre sú veľmi užitočné pre školy, ktoré sú v programe svoje prvé certifikačné obdobie. Školy, ktoré sú v programe zapojené dlhšie, sú nenahraditeľnou súčasťou seminárov práve pre svoje skúsenosti, o ktoré sa delia s novými školami.