Semináre a vzdelávanie

V tejto časti nájdete informácie o vzdelávacích a metodických akciách programu Zelená škola:

Pripravujeme pre vás nový celoročný kurz s názvom Školy života. Informácie o ňom nájdete čoskoro na tejto stránke.