Iné

Pre školy zapojené v programe ponúkame tieto metodické a informačné materiály:

Metodická príručka pre školy - program Zelená škola

(druhé vydanie, september 2011)

V prílohe tohto článku vám prinášame environmentálne výučbové programy, ktoré vytvorili účastníci akreditovaného inovačného kontinuálneho vzdelávania s názvom „Prierezová téma Environmentálna výchova a vzdelávanie v materskej škole, z&aa

V prílohe vám prinášame nové environmentálne výučbové progamy, ktoré vytvorili účastníci akreditovaného inovačného kontinuálneho vzdelávania s názvom „Prierezová téma Environmentálna výchova a vzdelávanie v materskej škole, základ

Stiahnite si bezplatne vzdelávací softvér pre interaktívnu tabuľu v maďarskom jazyku.

Čaká našu civilizáciu kolaps? Čo je to lokálna mena? Ako pracovať s médiami? Existuje na Slovensku ešte divočina? Ako sa dohodnúť s niekým, koho naozaj neznášate? Dostanú sa peniaze, ktoré posielate na pomoc deťom v Afrike, do správnych rúk?

V prílohe vám prinášame environmentálne výučbové progamy, ktoré vytvorili účastníci akreditovaného inovačného kontinuálneho vzdelávania s názvom „Prierezová téma Environmentálna výchova a vzdelávanie v materskej škole, základnej škole a strednej škole s využitím metódy participatívneho environmentálneho manažmentu" v školskom roku 2012/2013.

 V našej krajine sa v ostatnom období rozšírili a udomácnili viaceré nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa na mnohých miestach správajú invázne, vstupujú do rastlinných spoločenstiev, odkiaľ vytláčajú pôvodné druhy a vytvárajú monocenózy (spoločenstvá pozostávajúce prevažne z jedného druhu).

Napriek tomu, že zákon o odpadoch jednoznačne stanovuje oznamovaciu povinnosť vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov vo vzťahu k nelegálne uloženému odpadu na ich pozemkoch, jednoznačne definuje kompetencie obcí a štátnej správy životného prostredia na úseku odpadového hospodárstva, slovenskú krajinu hyzdí množstvo nelegálnych skládok odpadu, ktoré sú v mnohých prípad

Vydajte sa s nami na dobrodružnú cestu zdravých potravín. Odkiaľ sú naše potraviny? Koľko k nám cestovali? Kde a ako sa pestovali? Ako sa chovali zvieratá? Čo jeme? Čo pijeme? Čo všetko je v potravinách pridané, aby dlho vydržali a boli „čerstvé“, lákavé, pestrofarebné?

 Bezplatne si stiahnite výučbový softvér pre interaktívnu tabuľu venovaný problematike VODA. V rámci 3 tém sa žiačky a žiaci prostredníctvom zaujímavých aktivít oboznámia s pojmami ako virtuálna voda či vodná stopa. Naučia sa ako chrániť vodu a jej zdroje, zistia čo všetko vplýva na ich kvalitu a dozvedia sa kde všade a ako ju využívame.

Stránky