Dni Zelených škôl 2016

Chceli by ste spropagovať Vašu školu? Radi by ste priblížili rodičom a verejnosti praktické aktivity zamerané na ochranu životného prostredia? Plánujete na Deň Zeme zaujímavé akcie? 

Tak sa zapojte do celoslovenských Dní Zelených škôl, ktorý organizujeme v týždni 18.- 22. apríla 2016, pri príležitosti Dňa Zeme.

Čo je cieľom?

Na jeden týždeň prepojiť a zaktivizovať školy zapojené do programu Zelená škola.

Počas tohto týždňa by sa na škole mali uskutočniť niektoré z nižšie uvedených aktivít:

1. Pošli to ďalej -  školská komunita vytvorí a zrealizuje aktivity, ktoré budú súčasťou kampane, ktorá má za cieľ poukázať na environmentálny problém v okolí školy, v obci. Prostredníctvom kampane škola informuje komunitu, po prípade ju zapojí do riešenia problému. Kampane sa môžu týka aj širších problémov, ktoré nie je možné vyriešiť za týždeň, avšak počas Dní zelených škôl sa snaží škola poukázať na daný problém so zreteľom na jeho riešenie.

2. Záväzok pre Zem - žiaci/študenti, učitelia a nepedagogický personál si dajú záväzok voči Zemi. Záväzok odporúčame zvoliť podľa prioritnej témy, reálnych možností školy a doplniť ho vhodnými informačnými a motivačnými aktivitami.

Čo chceme dosiahnuť?

 • pomôcť propagácii škôl zapojených do programu a tak podporiť ich aktivity - zviditeľniť praktické výsledky environmentálnej výchovy;
 • iniciovať zaujímavé podujatia po celom Slovensku a pozvať na ne rodičov, zástupcov samosprávy, médií a škôl z blízkeho okolia;
 • motivovať školskú a širšiu komunitu k ochrane životného prostredia a prírody;
 • podporiť spoluprácu medzi školou a komunitou - zapojiť jej členov do spoločných aktivít v prospech školy (ich detí) a zároveň zažiť, čo v škole zrejme zatiaľ nezažili.

Ako sa zapojiť?

Prihlasovanie sa do Dní Zelených škôl bolo ukončené 13.04.2016.

 • Zrealizovať na škole (v meste alebo obci) v týždni 18.-22.4.2016 zaujímavé podujatie alebo niekoľko praktických aktivít s tematikou ochrany životného prostredia a prírody;
 • aspoň časť z plánovaných aktivít by mala byť určená aj pre rodičov, širokú verejnosť, médiá a pod. Na tieto aktivity pošlite danej cieľovej skupine pozvánku vopred.

Tu nájdete niekoľko tipov na čo je potrebné myslieť pri organizovaní školských aktivít pre žiakov, verejnosť, médiá a pod.

Čo Vám ponúkame?

 • uverejnenie Vašej školy v celoslovenskej tlačovej správe pre médiá (súčasťou bude zoznam zapojených škôl a prehľad pripravovaných aktivít). Správa pre médiá odchádza týždeň pred realizáciou Dní Zelených škôl. Prípadné zmeny Váho programu počas Dní Zelených škôl, preto posielajte najneskôr do 14.4.2016.
 • zverejnenie Vašej školy v zozname zapojených škôl na www.zelenaskola.sk;
 • konzultačnú pomoc - Váš konzultant a pracovníci kancelárie programu vám môžu pomôcť pri príprave vašich podujatí - stačí ak nás budete kontaktovať;
 • priestor na www.zelenaskola.sk - reportáže z Vašich aktivít, fotografie alebo návody na inšpiratívne aktivity môžete uverejňovať priamo vo Vašom profile školy;
 • letáky o programe Zelená škola v tlačenej forme, ktoré Vám prídu začiatkom apríla 2016 v rozposielke. Letáky môžte využiť už počas Dní Zelených škôl.

Odmena pre najlepších

Päť najkreatívnejších a najaktívnejších škôl, ktoré sa zapoja do celoslovenského týždňa Dní Zelených škôl, získajú:

 • úhradu registračného poplatku programu Zelená škola na školský rok 2016/2017;

Podmienky:

 • prihlásenie sa do Dní Zelených škôl (18.-22.4.2016) do 13.4.2016 prostredníctvom formulára;
 • realizácia inovatívnych a praktických aktivít, ktorých iniciátormi sú hlavne žiaci/študenti a ktoré majú reálny vplyv na zlepšenie životného prostredia školy a jej okolia, či pozitívne ovplyvnia konanie a aktívne zapoja školskú komunitu, rodičov a verejnosť. Nemalo by ísť o aktivity typu: klasické cvičenie na ochranu človeka a prírody, jednorazové čistenie odpadkov, had z PET fliaš, hrady z tetrapakov a pod.;
 • zaslanie záverečnej správy a fotiek z aktivít najneskôr do 10.5.2016 na e-mailovú adresu novisedlakova@zivica.sk. Keďže záverečná správa obsahuje aj fotografie, ponúkame vám malú pomôcku, ako urobiť dobrú fotografiu. 

Výsledky budú zverejnené na www.zelenaskola.sk najskôr  1.6. 2016.

Na Vaše prípadné otázky odpovieme na maily novisedlakova@zivica.sk alebo tel. č.: 0905 392 106.