Aktivity programu

Medzi pravidelné aktivity pre školy zapojené v programe patri:

  • Deň Zelených škôl - deň, počas ktorého školy na celom Slovensku žijú environmentálnymi aktivitami.

  • Grantový program - grantový program Pomáhame vyrásť s cieľom podporiť školské projekty.