Pomôžeme vyrásť tým, ktorí sa venujú zodpovednému stravovaniu

Prinášame vám už piaty ročník grantového programu „Pomáhame vyrásť“ . Tento ročník je zameraný na tému Zodpovedné stravovanie. Našim cieľom je podporiť praktické aktivity škôl zamerané na tému potraviny s prepojením na šetrenie energiou, vodou a minimalizáciou odpadu.

Podporíme 10 škôl maximálnou sumou na jeden projekt 500 eur. Uzávierka žiadostí do grantového kola je 20. decembra 2015.

Dôraz by sa mal klásť na vzdelávanie, informovanie, konkrétne výsledky a zmeny, ktoré budú užitočné aj po skončení projektu. 

Všetky informácie nájdete v grantovej výzve.

Formulár žiadosti o grant nájdete v prílohe na konci tohto článku. Výber projektov, ktoré získajú grant, bude robiť odborná porota zložená z členov Výkonnej rady Zelenej školy.

V prípade otázok kontaktujte koordinátorku grantovej výzvy Janu Martinovú na martinova@zivica.sk alebo telefonicky 0915 221 474.