Tím

​Nielen vo svojej práci, ale aj v bežnom živote sa snažíme žiť podľa myšlienok a názorov, ktoré sprostredkúvame iným. Konečné odpovede ani riešenia neponúkame. Snažíme sa skôr pomôcť nájsť odpovede v každom z nás. Na sebe skúšame, že najťažšou vecou je prekonať samých seba. 

"Pre ľudí, ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať" 

 

Juraj Oravec, Koordinátor programu Zelená škola, regionálny koordinátor pre Žilinu

 

Študoval Sociálnu prácu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, so zameraním na prácu s mládežou.

Počas štúdia aj po jeho ukončení pracoval v oblasti kultúry ako promotér, produkčný a projektový manager, fundraiser.

Je certifikovaným manažerom dobrovoľníkov a od novembra 2016 je členom projektového tímu Zelenej školy.

Vo voľnom čase sa rád venuje hudbe, rodine a svojmu psovi.

 

E-mail: oravec@zivica.sk, Mobil: 0949 651 515

 

Katarína Lepešková, členka tímu Zelenej školy, regionálna koordinátorka pre Zvolen

Ukončila som inžinierske štúdium na fakulte ekológie a environmentalistiky v odbore Ekológia a ochrana biodiverzity. Už počas štúdia som sa voľnočasovo venovala programu Zelená škola a učila som (a tiež stále učím) Holistickú environmentálnu výchovu na Súkromnej základnej škole Zaježová. Od septembra 2011 pôsobím v CEEV Živica ako členka tímu Zelenej školy. Svoj voľný čas trávim v prírode a to všetkými možnými spôsobmi od horskej turistiky, cez beh až po dlhé prechádzky. Z prírody tiež získavam množstvo inšpirácií, ktoré využívam pri rôznych technikách tvorivých prác. Školám rada pomáha so všetkými problémami, no najradšej ponúkam rôzne inšpirácie do akčných plánov či výučbových programov.


E-mail: lepeskova@zivica.sk, Mobil: 0917 35 35 32

 

František Halás, člen tímu Zelenej školy, regionálny koordinátor pre Bratislavu

Vyštudoval som andragogiku na Komenského univerzite v Bratislave, kde som popri štúdiu spolupracoval s viacerými neziskovými organizáciami. Svoj vzťah k prírode som od mala rozvíjal v Slovenskom skautingu, niekoľko rokov som viedol skautský oddiel a tiež som ako prvý na Slovensku získal ocenenie Orlí skaut. V Živici sa venujem Zelenej škole. Voľný čas rád trávim na bicykli alebo s fotoaparátom v ruke... 


E-mail: halas@zivica.sk, Mobil: 0915 221 474

 

Jana Lapínová, členka tímu programu Zelená škola, regionálna koordinátorka pre Košice

 

Vyštudovala som ekológiu a ochranu biodiverzity na Fakulte ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, zároveň som ukončila doplnkové pedagogické štúdium. Na Živici som pôsobila počas štúdia tri roky ako dobrovoľníčka - konzultantka pre školy v programe Zelená škola. Neskôr som sa venovala projektu Lokálnej meny živec vo Zvolene a dnes už som členkou tímu Zelenej školy. Baví ma práca s deťmi, hudba (spev, hra na gitare), prechádzky so psíkom. Tiež sa venujem výrobe úžitkových a dekoračných predmetov. 


E-mail: lapinova@zivica.sk, Mobil: 0905 391 534 

 

Dorota Martincová, členka tímu programu Zelená škola, manažérka projektu Jedlá zmena

 

Vyštudovala som politológiu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Po škole som dobrovoľníčila v oblasti komunitného rozvoja, kde som sa postupne profesionalizovala a začala pôsobiť ako pracovníčka pre komunitný rozvoj Mesta Banská Bystrica. V rámci tejto práce som manažovala množstvo projektov s environmentálnym a ľudskoprávnym  rozmerom. Venujem sa tiež facilitácii, participatívnemu urbanizmu, komunitnému umeniu a rozprávaniu príbehov. V CEEV Živica pracujem od novembra 2015 ako členka tímu programu Zelená škola a pracuje ako manažérka projektu Jedlá zmena.

 

E-mail: martincova@zivica.sk, Mobil: 0915 851 972