Konzultanti

„Na svete je jedna reč, ktorej všetci rozumejú. Je to jazyk nadšenia, vecí urobených s láskou a chuťou, túžbou dosiahnuť to, o čom snívame alebo čomu veríme“.
                                                                          Paulo Coehlo

Bratislava a okolie

Štefan Baranovič, konzultant programu Zelená škola

Vyštudoval som strednú elektrotechnickú školu a vysokú školu poľnohospodársku - odbor Manažment živočíšnej výroby. Vo voľnom čase sa venujem najradšej detským táborom, ale keďže to ide len v lete, tak počas roka sa venujem čítaniu, gitare, písaniu básní,... mám veľa záujmov. Rád vymýšľam akékoľvek programy na rôzne akcie a som dobrý v improvizácii. Preto rád pomôžem pri vymýšľaní aktivít EAP a rád sa zúčastním aj pri realizácii.

E-mail: stefan.baranovic@plusko.net, Mobil: 0908 807 674

 

 

 

Jana Miklasová, konzultantka programu Zelená škola

Volám sa Jana Miklasová, vyštudovala som Prirodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor hydrogeologia a inžinierska geologia. Momentálne pracujem na Ministerstve životneho prostredia, odbor environmentálneho hodnotenia, kde som nastúpila po materkej dovolenke. Administratívnu činnosť rada kompenzujem tvorivými prácami najmä s deťmi, nielen s vlastnými a hlavne pobytom na

čerstvom vzduchu. Rada som napomocná školám pri vytváraní akčných plánov a plnení ostatných krokov programu.

E-mail: jmiklasova@gmail.com, Mobil: 0903 23 56 56

 

Martina Voskárová, konzultantka programu Zelená škola

Je akčný človek, ktorý sa snaží svoju energiu venovať do zmysluplných vecí. Po štúdiu medzinárodných vzťahov pracovala v korporátnom svete a neskôr na medzinárodnom projekte pre rozvoj udržateľného turizmu. Momentálne pracuje v Impact Hub Bratislava, ktorý podporuje spoločensky prospešné podnikanie. Svoj voľný čas trávi najmä spoznávaním okolitého sveta, či už pešo alebo na bicykli. Do programu Zelená škola sa zapojila, pretože treba učiteľom a deťom ukázať, že existuje aj krajší - zelenší a udržateľnejší - svet. Rada sa podelí o nápady a pomôže ich školám realizovať.

E-mail: martina.voskarova@gmail.com, telefón: 0907 374 710

 
   

Jana Ulrichová, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala som environmentalistiku na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre. Voľný čas sa snažím tráviť zmyslupne a preto som sa zapojila do projektu Zelená škola.  Verím, že naša spolupráca bude obojstranne prospešná a spolu prejdeme cestu k získaniu certifikátu do úspešného cieľa.

E-mail: j.ulrichova@gmail.com, telefón: 0908 458 901

Janka Čilliková, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala som aplikovanú ekológiu na  Fakulte ekológie a environmentalistiky vo Zvolene a niekoľko rokov sa aj v rámci mojej práce často stretávam s rôznymi problémami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia. Vo voľnom čase chodím rada na výlety, zbieram bylinky, čítam  knihy, rada vymýšľam.  V rámci

mojej záhrady sa pokúšam pestovať  rôzne rastlinky, zaujíma záhradná architektúra. Momentálne sa venujem štúdiu permakultúry. Rada sa učím nové veci, spoznávam ľudí a miesta. Chcela by som sa podeliť o svoje vedomosti, skúsenosti, zážitky, nápady  a  som presvedčená o tom, že pomocou detí dokážeme zmeniť nielen ich rodičov.

E-mail: janula.cillikova@gmail.com, telefón: 0908 844 141

Košice a okolie

Paulína Urdová, konzultantka programu Zelená škola

Študovala som Rádiotechniku na TU KE. V tom čase som prechodila takmer všetky pohoria na Slovensku, nazrela do tajomných slovenských jaskýň. Na škole naučená logika a spájanie jednotlivých súčiastok do fungujúceho celku (napr. rádiostanice) mi umožnilo lepšie pochopiť širšie súvislosti napr. pri kompostovaní, dôvody pre minimalizáciu odpadu a iné environmentálne vzťahy. Vážim si pôdu ako drahocenný základ, z ktorého pochádzajú všetky potraviny. Šprtaním sa v rôznych „alternatívnych“ vedách som dospela k poznaniu, že Zelená škola je program ako stvorený pre moje pôsobenie na Zemi. Otváram srdcia, motivujem, inšpirujem, aby som po Zemi mohla kráčať spolu s vami.

E-mail: paulina.urdova@gmail.com, Mobil: 0902 227 258

 

 

Zuzana Királyová, konzultantka programu Zelená škola

Ukončila magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, učiteľský odbor MAT - BIO. Má 17 ročnú prax v školstve, prevažne na základnej škole a dlhoročnú prax s prácou s deťmi pri rôzmych voľnočasových aktivitách.Zaujíma sa o alternatívnu pedagogiku a alternatívny životný štýl. Vo voľnom čase rada tvorí rukami, venuje sa lektorovaniu tvorivých dielní a ekovýchovných výučbových programov. Školám rada pomôže pri hľadaní nápadov, netradičných postupov a pri realizácii 7 krokov k získaniu alebo obhájeniu titulu Zelená škola.

E-mail: zuzkir@gmail.com, Mobil: 0904 219 619

 

   

Marián Ličák, konzultant programu Zelená škola

Vyštudoval Fakultu ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.
Počas štúdia pôsobil ako odborný praktikant na Štátnej ochrane prírody a Slovenskej agentúre životného prostredia. Je aktívnym členom Stráže prírody a členom v Medzinárodnej arboristickej organizácii ISA Slovensko.
Pracovne vedie firmu Enviro design, ktorá sa zaoberá návrhom parkov a záhrad.

Email: marian.licak@gmail.com
Tel.: 0908 466 472

 

Maťa Jurčovičová, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala som Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor zoológia. Počas svojho doktorandského štúdia som zistila, že by som veľmi rada učila a tak som si ešte dorobila Pedagogické minimum z biológie. Vďaka svojim deťom som pričuchla k rôznym alternatívnym formám vzdelávania. Konzultantkou zelenej školy som sa stala preto, lebo si myslím, že v učebnom procese je veľmi dôležitý vzájomný rešpekt, spolupráca, komunikácia a schopnosť počúvať jeden druhého. Mám pocit, že Zelená škola učí práve týmto veciam.

E-mail: matajura@gmail.com, mobil: 0948 008 009

Kristína Benešová, regionálna koordinátorka pre Košice

Vyštudovala som francúzštinu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Žijem na Liptove, kde sa s manželom venujeme pestovaniu byliniek. Venujem sa tiež environmentálnej výchove a aktivitám pre deti vo viacerých mimovládnych organizáciách. Mám rada prácu s deťmi, pretože oni veria v svoje sny, veria že zmenia svet. Program Zelená škola im dáva inšpirácie a pomocnú ruku. Som rada, že som jeho súčasťou. Vediem deti k láske ku všetkému, čo nás obklopuje, pretože ľudia chránia to, čo milujú.

E-mail: kristina.benes@gmail.com, mobil: 0948 509 151

Dorota Rokošná, konzultantka programu Zelená škola

Vyrastala som v silnej atmosfére naklonenej k úctivému postoju k prírode... Aj preto som sa počas svojich štúdijných rokov zamerala na odbor venovaný životnému prostrediu v špecifikácii - environmentálny manažment výchovných zariadení. Aktuálne ma živí práca v štátnej správe v oblasti legislatívy ochrany prírody. Mimo pracovného času sa rada nechávam unášať umením, a to návštevami rôznych kultúrnych podujatí alebo si púšťam vietor do vlasov bicyklovaním. V poslednom období objavujem čaro lukostreľby, inak trávim čas čítaním pekných kníh a hrou na harfe. Dokonalý relax mi dokáže poskytnúť aj detský svet, najmä jeho odviazanosť, bezhraničnosť a nekonečné hranie sa. Možnosť vstupovať do vývoja detí a dopomôcť im k vytváraniu zmysluplných postojov k svetu zábavnou formou je myšlienka, ktorá ma priviedla k programu Zelená škola.

e-mail: dorota.rokosna@gmail.com; telefón: 0948 034 431

Laura Martinková, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala Environmentálny manažment na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Už počas štúdiaju zaujala aj oblasť bezpečnosti pri práci a preto som si po škole urobila kurz bezpečnostného technika. Momentálne som človek hľadajúci miesto, kde by som všetky svoje znalosti a skúsenosti naplno rozvinula. Vo voľnom čase rada niečo tvorí a zdržiava sa najradšej na záhrade, kde je o zábavu stále postarané :). Program Zelená škola ma nadchla myšlienkou, že spája ľudí a oni potom spolu vedia dokázať veci ešte nad rámec svojich predstáv.

E-mail: mgrlauramartinkova@gmail.com, mobil: 0902531704

 

 

Žilina a okolie

   
 

 

Ivana Labudíková, konzultantka programu Zelená škola

Už od malička som inklinovala k prírode a zvieratám, čo nakoniec vyústilo do môjho štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene, kde som na Fakulte ekológie a environmentalistiky v Banskej Štiavnici absolvovala odbor aplikovaná ekológia, so zameraním na ochranu prírody a ekológiu krajiny. Popri tom som trochu koketovala s lesníctvom a vzdelanie som si rozširila o Dolnkové pedagogické štúdium na UMB V Banskej Bystrici. Hneď po škole sa mi podarilo získať prácu snov a nastúpila som na Správu NP Malá Fatra, najskôr ako pracovník pre environmentálnu výchovu a následne som prešla na post zoológa. V súčasnosti pracujem ako odborný radca na Obvodnom úrade životného prostredia v Považskej Bystrici na úseku štátnej vodnej správy.

E-mail: ivabudik@yahoo.com, Mobil: 0907 611 225

 

 

 

Danka Palkechová, konzultantka programu Zelená škola

Pätnásť rokov pracovala v samospráve v oblasti životného prostredia a externe ako lektorka kurzov Životné prostredie a Environmentálna politika v medzinárodnom kontexte pre City University v Bratislave. Prioritne sa venuje oblasti odpadového hospodárstva a ochrane prírody a krajiny. V súčasnej dobe pracuje ako projektová manažérka pre rozvoj cezhraničnej spolupráce na slovensko – českej hranici v rámci územia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty. Participuje na projekte „Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku“. Do programu Zelená škola je zapojená od školského roku 2010/2011 ako konzultantka.

E-mail:dankapalkechova@gmail.com, Mobil: 0948 84 80 11

 

 

 

Igor Kmeť, konzultant programu Zelená škola

Ukončil som inžinierske štúdium na Fakulte ekológie a environmentalistiky odbor Aplikovaná ekológia špecializácia Ochrany prírody a tvorba krajiny. V súčasnosti využívam svoje poznatky zo štúdia už niekoľko rokov v územnom plánovaní a tvorbe máp. Mojou životnou záľubou sú kone, ktorým sa vo voľných chvíľach naplno venujem. Od malička rad pomáham prírode a ľudom a aj preto v programe zelená škola pôsobím ako konzultant, rad pomôžem škole s akýmkoľvek problémom.

E-mail: igorkmet@gmail.com, Mobil: 0905 957 538

Marika Balúšiková, konzultantka programu Zelená škola

Kedysi  túžila po všadeprítomnej spravodlivosti a svetovom mieri. Stálo ju to veľa prebdených nocí  a jazvičiek na duši, ale aspoň prišla na  to, že za napĺňaním veľkých vecí  stoja malé  činy a vernosť  myšlienke.  A tak sa rozhodla pre prácu v školstve. No a ten svoj sen o krajšom svete  chce dosiahnuť aj prostredníctvom programu  Zelená  škola.

E-mail: marika.balusikova@gmail.com

Ľubomíra Ignačáková, konzultantka programu Zelená škola

Študovala som na Technickej univerzite vo Zvolene odbor Environmentálne inžinierstvo na Fakulte ekológie a environmentalistiky. V rámci svojho voľného času sa rada túlam po krajine - či už len krátka prechádzka do prírody alebo túra na väčšie i menšie vrchy. A samozrejme nikdy nepohrdnem výletmi na hrady a zámky.

E-mail: luba.ignacakova@gmail.com

Nika Herchlová, konzultantka programu Zelená škola

Keď ma nie je vidieť, je ma aspoň počuť.  Život beriem s ľahkosťou, občas prídu bremená ako každému, no beriem to ako výzvu, skúšku a nabíja ma to odhodlaním kráčať ďalej. Milujem prírodu, vďaka štúdiu na FEE viem o nej veľa a stále sa učím, rada robím záhrady, tvorím, maľujem,... Bez bicykla a hôr by to tiež nešlo tak veselo a práca s deťmi cez výukové programy učí stále aj mňa, aké krásne a jemné bytosti sú okolo nás a preto som aj ako konzultant v programe Zelená škola. Viesť k ochrane prírody už nie je len moje povolanie, ale aj poslanie. Deti majú veľký dosah a moc vo svojom okolí, preto ak môžem, rada pomôžem.

E-mail: herchlova.nika@gmail.com

 

Zvolen a okolie

   

Zuzana Gallayová, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala som Fakultu ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, kde som zistila, že ma baví pracovať s ľuďmi. A tak tu učím Environmentálnu výchovu, Metódy environmentálnej výchovy a Náuku o krajine. Mám radosť, keď moji študenti kráčajú z prednáškarní do škôl či rôznych organizácií a privoniavajú ako dobrovoľníci k praxi.
Ako konzultantka tuším najčastejšie dávam kontakty a spájam ľudí, ktorí robia zaujímavé veci a môžu si vzájomne pomôcť. Hľadám možnosti ako previesť myšlienky do reality napr. pri tvorbe či pripomienkovaní projektov alebo vytváraní výukových programov.

E-mail: zgallayova@gmail.com, Mobil: 0903 652795

 

Katarína Jánošová, konzultantka programu Zelená škola

Svoje šťastie našla ako učiteľka na súkromnej základnej škole U Filipa, rovnako aj ako konzultantka v programe Zelená škola. Ak jej ostane nejaký voľný čas, najradšej ho trávi v prírode, vysoko v horách, prípadne na bicykli alebo zavesená na skalách. .
Školám veľmi ochotne a s úsmevom pomáha po kľukatej ceste k získaniu certifikátu ZŠ :).

E-mail: janosova.katarina@gmail.com, Mobil: 0907 597 504

 

Veronika Müllerová, konzultantka programu Zelená škola

Ukončila inžiniersky stupeň na Fakulte ekológie a environmentalistiky odbor Ekológia a ochrana biodiverzity. Po skončení štúdia mala pocit, že sa toho musí ešte veľa naučiť a tak sa rozhodla pokračovať v štúdiu na doktorandskom stupni, v rovnakom odbore. Zelenej škole sa venuje ako konzultantka a má veľa nápadov na aktivity do akčných plánov a ako zapojiť deti do programu Zelenej školy. Veľmi ju teší, ak sa na ňu školy obracajú s každou maličkosťou, vždy im rada poradí.

E-mail: mullerovanika@gmail.com, Mobil: 0908 903 273

 

Jana Udvardiová, členka tímu  programu Zelená škola

Študovala som na Fakulte ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene, odbor ekológia a ochrana biodiverzity a zároveň aj doplnkové pedagogické minimum. Do programu Zelená škola som sa zapojila preto, lebo myšlienka odovzdávania posolstva krajšieho, zelenšieho sveta prostredníctvom detí má skutočnú perspektívu. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém na ceste k certifikátu, neváhajte ma kontaktovať, rada a ochotne pomôžem.

E-mail: jana.udv@gmail.comjana.zelenaskola@gmail.com, Mobil: 0902 938 305

 

Danka Domčeková, konzultantka programu Zelená škola

Po ukončení štúdia na Fakulte ekológie a environmentalistiky som sa začala venovať environmentálnej výchove. Najskôr ako lektor v Prírodovednej expozícii Stredoslovenského múzea, neskôr ako pracovníčka pre environmentálnu výchovu na Správe Národného parku Nízke Tatry a napokon v Iuvente. Aj preto som sa zapojila do programu Zelené školy, kde vďaka svojím skúsenostiam a zamestnaniu môžem pomôcť školám s prípravou a realizáciou výučbových programov.

e-mail: domcekovad@gmail.com

Jarka Martinkovičová, konzultantka programu Zelená škola

 

Vyštudovala som na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene a pracujem v oblasti odpadového hospodárstva. Doma som hlavne mamča. Chcela by som pre svoje deti svet šťastnejší, zelenší, pohodovejší, k okoliu zodpovednejší, proste lepší a  tak sa snažím začať od seba pre to po krôčikoch aj niečo urobiť. Zelenú školu vnímam ako inšpiráciu pre spokojnejší a plnohodnotnejší život. Rada podám „pomocnú ruku“ na ceste za vašim/našim šťastnejším svetom:)

 

e-mail: jaroslavamartinkovicova@gmail.com, mobil: +421 905 82 12 87