Kontakty

Kancelária Zelenej školy:

Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica

P .O. Hviezdoslava 28, 960 01, Zvolen
mobil: 0917 353 532
e-mail: lepeskova@zivica.sk
www.zelenaskola.sk 

 Tím Zelenej školy:

Juraj Oravec
koordinátor programu
mobil: 0949 651 515
e-mail: oravec@zivica.sk
Katarína Lepešková
mobil: 0917 353 532
e-mail:lepeskova@zivica.sk
František Halás
mobil: 0915 221 474
e-mail: halas@zivica.sk
Jana Lapínová
mobil: 0905 391 534
e-mail: lapinova@zivica.sk

 

Dorota Martincová
mobil: 0917 273 814
email: martincova@zivica.sk
   

Regionálni koordinátori Zelenej školy:

Bratislava
kontaktná osoba: 
František Halás 
e-mail:halas@zivica.sk
mobil: 0915 221 474
 

Trenčín/Žilina  
kontaktná osoba: 
Juraj Oravec
e-mail: oravec@zivica.sk
mobil: 0949 651 515

Zvolen 
kontaktná osoba:
Katarína Lepešková
e-mail:lepeskova@zivica.sk
mobil: 0917 353 532

Košice 
kontaktná osoba:
Jana Lapínová
e-mail:lapinova@zivica.sk
mobil: 0905 391 534