Webinár - skupinová online konzultácia

Máte otázky o tom ako pracovať s 5. krokom programu Zelená škola? Čo vlastne pro-environmentálna výchova znamená?  Zaujíma vás ako vyzerá efektívne informovanie a zapojenie verejnosti v praxi?


Ak však chcete svoje skúsenosti pozdielať so svojimi kolegami a tímom Zelenej školy a popritom aj získať odpovede na otázky, potom je tu pre Vás webinár - skupinová online konzultáciá.

Konzultácie prebiehajú formou webinára (jeden prednášajúci a účastníci majú možnosť klásť otázky a komentovať prostredníctvom chatu) a podľa počtu účastníkov je možné prejsť aj na interaktívnejšiu formu.

Čomu sa budeme venovať:

  • Čo to vlastne 5.krok je a ako s ním pracovať ?
  • Ako informovať verejnosť o svojich aktivitách?
  • Ako do informovania zapojiť žiakov
  • Praktickým príkladom zo škôl.

.... ale aj otázkam čo prinesiete zo svojich škôl.

Ako to bude prebiehať?

  • do 16.1 vyplníte online prihlasovací dotazník ktorý nájdete tu: https://goo.gl/forms/M7oze2xqfsQCbtdD3
  • podľa počtu účastníkov Vás rozdelíme do skupín a zaslanie inštrukcií 17.1
  • webinár - skupinová online konzultácia bude prebiehať prostredníctvom clicmeeting.com  dňa 23.1 od 16:00 do cca 17:00

Pre viac informácií kontaktujte Katarínu Lepeškovú na lepeskova@zivica.sk alebo 0917 35 35 32.

Tešíme sa na Vaše otázky a inšpirácie.