Výstupy z 2. regionálneho seminára

Jeden z účastníkov seminára výstižne poznamenal, že motivácia je ako benzín. Pomáha nám ísť na plné obrátky, no niekedy dôjde, a tak je nutné si ju doplniť. V zamestnaniach, ktoré sa zaoberajú prácou s ľuďmi a vyžadujú množstvo kreativity, potrebujeme "štavu" dopĺnať pravidelne. Aby sme v sebe našli svoj vnútorný pohon a zároveň potiahli aj školskú komunitu, s ktorou pracujeme, zisťovali sme, ako motivácie vlastne funguje a aké podnety ju podporujú, alebo naopak utlmujú.

Prešli sme si historický vývoj "modulov" motivácie:

- Operačný systém 1.0 - Lovci a zberači - biologický pohon;

- Operačný systém 2.0 - Hľadanie odmeny a vyhnutie sa trestu;

- Operačný systém 3.0 - Vnútorná motivácia.

​Predstavili sme si pokusy H. Harlowa a L. Deciho, ktoré nám ukazujú, že ľudské bytosti majú prirodzený sklon vyhľadávať novinky a výzvy, ktoré sa stávajú motivačným faktorom, pričom odmena zvonka môže naopak na motiváciu pôsobiť deštruktívne.

Vyskúšali sme si zručnosti mentorovania v rolovej hre, kde sa každá účastníčka a účastník pokúsili svojho žiaka/rodiča namotivovať, aby sa stali súčasťou kolégia, pričom pozorovateľ na konci poskytol spätnú väzbu k spôsobu kladenia otázok a technikám presviedčania.

Prešli sme si maticu motivácie, ktorá ukazuje, aké výsledky prináša motivácia, ktorá prichádza zvnútra, alebo naopak zvonka, v kombinácii s tým, či je ladená pozitívne, alebo negatívne. 

Na záver sme v skupinách zdieľali názory a skúsenosti, čo motivuje žiačky a žiakov, učiteľky a učiteľov, vedenie škôl, či rodičov k zapojeniu sa do Zelenej školy, aby sme dokázali identifikovať, aké spôsoby a metódy využiť pri ich oslovovaní, či zapájaní v kolégiu.

Seminár bol pripravený v spolupráci s Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu (www.dofe.sk).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Na seminári zvolenského regiónu vzniklo video, ktoré si môžte pozrieť tu:

https://www.facebook.com/zelena.skola/videos/780346102161322/

- Prihlásiť sa do "Medzinárodného zdieľania skúseností" so zahraničnými Eko-školami môžete tu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWqXsLXj-2q6t8dtdozPkZcgU9OdBs...

​Ďakujeme za vašu účasť. V prípade otázok a pripomienok sa môžete obracať na Dorota Martincovú.

mail: martincova@zivica.sk

t.č.: 0915 851 972

Prezentácie na stiahnutie: