Skupinové online konzultácie - Environmentálny akčný plán

Odpovede na všetky otázky týkajúce sa programu Zelená škola nájdete v našich metodických 
príručkách, získate od konzultantov alebo na regionálnych seminároch. Nie vždy sa však podarí položiť všetky otázky, ktoré školy trápia, a preto sme pre koordinátorov programu   
Zelená škola pripravili skupinové online konzultácie.
Ak navyše hľadáte odpovede na svoje otázky ohľadne environmnetálneho akčného plánu, alebo sa chcete o svoje skúsenosti podeliť, potom sú skupinové online konzultácie pre vás to pravé.

Čomu sa budeme venovať tentoraz:

  • Ako vytvoriť environmentálny akčný plán
  • Do kedy je potrebné ho schváliť
  • Čo by mal akčný plán obsahovať
  • Inšpiráciám na aktivity a cielom v prioritných témach
  • Ako čo najviac zapojiť žiakov, či školskú komunitu do tvorby EAP

.... ale aj otázkam, čo prinesiete zo svojich škôl.

Ako to bude prebiehať?

  • Skupinové online konzultácie trvajú cca 60 minút, prebiehajú prostredníctvom Skype. Na účasť je potrebné sa prihlásiť- prihlasovanie bolo ukončené
  • rozdelíme vás do skupín a každej skupine pošleme inštrukcie k hovoru  17.11 do 12:00
  • skupinová online konzultácia bude prebiehť dňa 21.11 od 16:00 do cca 17:00.

Pre viac informácií kontaktujte Katarínu Lepeškovú na lepeskova@zivica.sk alebo 0917 35 35 32.

Tešíme sa na vaše otázky a inšpirácie.