Výkonná rada

Výkonná rada pomáha tímu Zelenej školy nastavovať smerovanie programu.

Členmi Výkonnej rady sú okrem členov tímu aj:

Peter Baláž

Príroda patrila k jeho hlavným záľubám už od ranného detstva. Vyštudoval Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene a doktorandské štúdium na Ústave ekológie lesa SAV.  Lesu, drevinám a prírode a ekológii zostal verný aj neskôr, najskôr v rámci lesníckeho výskumu a potom "na voľnej nohe". Popri pracovných povinnostiach sa príležitostne venuje aj rôznym vzdelávacím aktivitám v oblasti environmentálnej výchovy, čo ho priviedlo aj k programu Zelená škola, kde pôsobí ako konzultant od školského roku 2011/2012.

Danka Palkechová

Pätnásť rokov som pracovala v samospráve v oblasti životného prostredia a externe ako lektorka kurzov Životné prostredie a Environmentálna politika v medzinárodnom kontexte pre City University v Bratislave.

V súčasnej dobe sa prioritne venujem ochrane prírody a krajiny a oblasti odpadového hospodárstva. Zaujíma ma hlavne ochrana netopierov a vtákov žijúcich v budovách. Občas robím projektového manažéra - pripravím projekt a aj si ho zmanažujem. Vo voľnom čase okrem Zelenej školy milujem cvičenie jogy a niekedy - podľa potreby - odchytím netopiera. :-)  

Paulína Urdová

Študovala som Rádiotechniku na TU KE. Na škole naučená logika a spájanie jednotlivých súčiastok do fungujúceho celku (napr. rádiostanice) mi umožnilo lepšie pochopiť širšie súvislosti napr. pri kompostovaní, dôvody pre minimalizáciu odpadu a iné environmentálne vzťahy. Vážim si pôdu ako drahocenný základ, z ktorého pochádzajú všetky potraviny. Som lektorkou v témach záhrada - dizajnovanie a pestovanie, dažďové záhrady, kompostovanie, odpady. Som regionálnou koordinátorkou programu pre Košice. Otváram srdcia, motivujem, inšpirujem, sprevádzam konzultantov, koordinátorov, kolégiá, aby sme dokázali meniť seba, byť slobodní a vedeli prijať zodpovednosť.

Zuzana Királyová

Ukončila magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, učiteľský odbor MAT - BIO. Má 17 ročnú prax v školstve, prevažne na základnej škole a dlhoročnú prax s prácou s deťmi pri rôzmych voľnočasových aktivitách.Zaujíma sa o alternatívnu pedagogiku a alternatívny životný štýl. Vo voľnom čase rada tvorí rukami, venuje sa lektorovaniu tvorivých dielní a ekovýchovných výučbových programov.