Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme sme zorganizovali trhy, aby sme rodičom ukázali, že niekedy sa aj nepotrebné veci dajú využiť a vznikne z nich niečo pekné. Počas celého týždňa sa rodičia zapájali aj do revitalizácie nášho školského dvora.

Na trhoch sme ponúkali výrobky z odpadového a prírodného materiálu, ktoré vyrobili deti a pani učiteľky. Za vyzbieranú sumu chceme kúpiť strom cez Lesoochranárke zoskupenie VLK, čím sa pričiníme o záchranu lesa pred výrubom.