Dopravné ihrisko v Rozprávkove

Tento školský rok sa začalo v našej MŠ nové certifikačné obdobie ZŠ. Pomocou auditu sme zhodnotili zmeny v MŠ a vybrali sme si tému Doprava a ovzdušie. Podarilo sa nám vypracovať projekt a získali sme financie na revitalizáciu dopravného ihriska, ktoré bude slúžiť k praktickému uplatňovaniu získaných skúseností z oblasti dopravy, rozvíjaniu koordinácie pohybov pri manipulácii s kolobežkami, rovesníckemu učeniu, praktickým ukážkam rôznych modelových dopravných situácii. V rámci projektu sme vytvorili interaktívne pexeso, predvádzacie zošity k interaktívnej tabuli, podložky pod Bee-Boot. Deti participovali na výrobe pomôcok a metodického materiálu kreslením dopravných prostriedkov a značiek, vytvorením zvukových nahrávok, fotografovaním dopravných situácií a dominánt mesta. Otvorenie dopravného ihriska prebehlo za účasti zástupcov mestského zastupiteľstva, rodičov, detí a zamestnancov MŠ dňa 26.11. 2014.