Jedlá zmena (Eat responsibly!)

AJ VAŠA ŠKOLA MÔŽE BYŤ JEDLOU ZMENOU!

Viac na:http://www.zelenaskola.sk/node/3337

 

Koľko kilometrov precestujú potraviny, kým sa dostanú na náš tanier? Prečo je dobré zamerať sa na lokálne produkty? Ako súvisí naše stravovanie so životmi ľudí na inom kontinente? Čo znamená zodpovedná spotreba? Pomáhame žiakom pozrieť sa na potraviny trošku inak, prostredníctvom medzinárodného projektu Jedlá zmena.

O projekte

Jedlá zmena reaguje na rastúci záujem o zodpovednú konzumáciu potravín (napr.: predchádzanie plytvaniu jedlom, zníženie spotreby mäsa, vyhýbanie sa palmovému oleju, problematika dovozu potravín...), ktorý bol zaznamenaný medzi slovenskou verejnosťou a školami. Našim cieľom je prispieť k mobilizácii mládeže a prehĺbiť poznanie o vzájomnej závislosti a prepojenosti dnešného sveta potravín. Chceme motivovať  a umožniť školským komunitám získať skúsenosti, vďaka ktorým môžu prostredníctvom globálneho vzdelávacieho programu na školách aktívne prispieť k zodpovednému spôsobu spotreby potravín.

Jedlá zmena je realizovaná v rámci programu Zelená škola, ktorý je najväčším environmentálnym programom na svete. Zapojených je doň viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v školskom roku 2015/2016 registrovaných 282 škôl.

Projekt Jedlá zmena súbežne prebieha v partnerských krajinách:

 • Poľsko,
 • Slovinsko,
 • Rumunsko,
 • Chorvátsko,
 • Lotyšsko,
 • Malta,
 • Bulharsko,
 • Česká republika.

Je realizovaný v období od 1.2. 2015 do 31.1. 2018. V rámci prvého projektového roku sme spolupracovali s 9 pilotnými školami, v druhom roku pribudne 51 nových škôl. Pilotným školám chceme v druhom roku ponúknuť nadstavbové vzdelávanie a ďalšiu podporu v podobe metodických materiálov a konzultácií.

Čo sa v Jedlej zmene doteraz podarilo?

 • nadviazali sme spoluprácu s 9 pilotnými školami a podporili vznik partnerstiev. Prostredníctvom projektu sme prepojili niekoľko slovenských a jednu partnerskú školu z Čiech, ktoré sa spoločne rozhodli viesť kampaň na podporu produktov bez palmového oleja - plodiny, ktorej pestovanie ma výrazne negatívny vplyv na životné prostredie;

(Podpaľovanie pralesov pre získavanie pôdy pre monokultúrne plantáže sa koncom roka 2015 vymklo v Indonézii spod kontroly. Počas štyri mesiace trvajúcich požiarov zhorelo 1,7 miliónov hektárov lesa. Ten sa podpaľuje predovšetkým pre produkciu palmového tuku, ktorý dnes nájdeme vo väčšine bežných potravín a kozmetike.);

 • prostredníctvom kurzov a metodických materiálov sme priniesli tému globálneho pohľadu na potraviny do školského prostredia;
 • vytvorili sme metodické výučbové programy, ktoré sa komplexne zaoberajú environmentálnym, etickým a ekonomickým rozmerom potravín. Jedná sa o výnimočný prínos v oblasti vzdelávania, keďže dlhodobo sa na školách pracuje prevažne iba so zdravotným pohľadom na potraviny;
 • otvorili sme priestor na komunikáciu medzi žiakmi a stravovacími zariadeniami na škole (školská jedáleň/školský bufet), čim došlo k prvým krokom k pozitívnej zmene v školskom stravovaní, dosiahnutej práve v spolupráci so žiakmi, na participatívnych princípoch;
 • zorganizovali sme 11 pilotných kurzov pre učiteľov a žiakov, v rámci ktorých sme získavali spätnú väzbu na projektové témy a metodiku, čo nám umožnilo program  skvalitniť a zosúladiť s potrebami škôl.

Čo na to žiaci?

„Začnem hľadať lokálnych predajcov potravín.“

„Viac sa budem zaujímať o etickú stránku stravy, budem viac jesť potraviny z vlastnej záhradky.“

„Budem čítať zloženie výrobkov a budem sledovať čo nakupujem.“

„Budem sa snažiť kupovať lepšie potraviny (radšej menej , ale kvalitnejšie).

„Cítim sa motivovaný a pri nákupe budem pozerať  na viacero informácií.“

 

Príklady aktivít na školách

ZŠ Janka Matušku, Dolný Kubín

Jedným z cieľov tejto školy je šíriť počas akčného dňa osvetu smerom k širšej školskej komunite v oblasti globálneho rozmeru potravín a vody. Ako jednu z aktivít naplnenia tohto cieľa si vybrali „Ochutnávku paradajok z rôznych zdrojov – miestne/dovezené z rôznych krajín“, počas ktorej budú žiaci spoločne s rodičmi skúmať, koľko kilometrov paradajky cestovali a koľko energie a vody sa minulo na ich vypestovanie a prepravu. Následne porovnajú rozdiely medzi lokálnymi a zahraničnými paradajkami.

ZŠ a MŠ Železiarska 4, Košice

Žiaci košickej školy sa rozhodli zozbierať 20 bezmäsitých receptov a vytvoriť z nich kuchársku knihu, vďaka ktorej sa naučia variť zo zvyškov a pracovať tak so závažným globálnym problémom plytvania potravinami.

ZŠ a MŠ J.A. Komenského, Bratislava

Akčná skupina z Bratislavy plánuje interview s kuchárkami zo školského jedálenského zariadenia, ktoré budú odpovedať na otázky zamerané na potraviny využívané v jedálni a možnosti, ako zaradiťprincípy zodpovedného stravovania do školského jedálnička.

Gymnázium Hlinská 29, Žilina

Gymnazisti z Hlinskej sa rozhodli zmeniť svoj školský bufet. Prostredníctvom dotazníkov oslovia svojich spolužiakov a učiteľov, aby zistili, o aké výrobky (v súlade so zásadami zodpovedného stravovania) majú záujem. Následne budú o svojich zisteniach informovať prevádzkara bufetu, ktorý sa zaviazal zmeniť ponúkaný sortiment na skúšobné obdobie.

Odborné učilište internátne Haličská cesta, Lučenec

Ako žijú zvieratá vo veľkochove a v eko-chove? Prostredníctvom exkurzií a rozhovorov s lokálnymi chovateľmi budú žiaci pracovať s etickým a environmentálnym problémom produkcie živočíšnych potravín.

Zoznam pilotných škôl

ZŠ Jána Palárika, Majcichov

Gymnázium Hlinská 29, Žilina

MŠ Aurela Stodolu 1, Martin

ZŠ Janka Matúšku, Dolný Kubín

OUI Haličská cesta 80, Lučenec

ZŠ a MŠ Železiarska 4, Košice

ZŠ a MŠ Cádrova 24, Bratislava

ZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava

ZŠ a MŠ J.A. Komenského, Bratislava

 

Kontakt na koordinátorku projektu: Dorota Martincová, martincova@zivica.sk, 0915 851 972