Vízia

Program Zelená škola – inšpiruje k zmene

Veríme, že chuť niečo zmeniť, množstvo nápadov a tvorivej energie sú dobrým základom k uskutočneniu pozitívnej zmeny. Avšak nadšenie bez jasného smerovania je ako plachetnica bez kompasu; pláva a nevie kam. Ak ale spojíme tvorivosť mladých ľudí a skúsenosť profesionálneho tímu, má naša plachetnica všetko, čo potrebuje na úspešnú plavbu.

Vízia

Chceme vytvárať školské komunity, kde si môžu ich členovia zažiť čaro i nástrahy spolupráce a vyskúšať si svoje sily zoči-voči praktickým výzvam. Škola by mala vytvárať priestor, kde si mladí ľudia spoločne s učiteľmi a rodičmi rozvíjajú prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev. Študenti by mali byť spolutvorcami hodnôt a aktivít na škole. Pretože pokiaľ dokážeme zmeniť školu, dokážeme zmeniť aj svet okolo seba.

 

Poslanie

Prostredníctvom programu Zelená škola ponúkame školám jedinečnú medzinárodnú metodiku, ktorá vedie k systematickému učeniu a realizácii holistickej/celostnej environmentálnej výchovy. Táto krok za krokom vedie na ceste k realizácii vlastných cieľov a chuti niečo zmeniť.

Školy podporujeme množstvom inšpiratívnych a zážitkových workshopov, materiálov a informačným servisom. Praktickú podporu pre školy znamenajú profesionálni osobní konzultanti a výmena skúseností s inými školami. Spoločne tvoríme sieť ľudí, ktorá inšpiruje k zmene.

Hodnoty

Rešpektujeme slobodu každého jedinca. Veríme, že každý má právo hľadať vlastnú cestu. Za nedeliteľnú súčasť tejto slobody považujeme zodpovednosť za svoje správanie voči ostatným ľuďom a prírode okolo nás. Veríme tiež, že všetko okolo nás si zaslúži našu úctu