O programe

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.

Škola zmeny

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Školy motivujeme k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

 • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
 • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
 • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
 • byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
 • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou zmeny. Mnohým učiteľom umožňuje zapojenie školy v programe plniť si sny o zmysluplných aktivitách, rozvíjať sám seba a vnášať nové pohľady na životné prostredie a spoločnosť.

Na ceste k zmene

Školám ponúkame jedinečnú metodiku 7 krokov. Táto sprevádza programom systematicky a vedie k praktickým riešeniam potrieb školy i okolia.

Školám poskytujeme:

 • inšpiratívne a zážitkové workshopy,
 • metodické a informačné materiály
 • profesionálnych osobných konzultantov,  
 • výmena skúseností s inými školami,
 • informačnú podporu.

Ocenenie práce

Vážime si školy, ktoré sa menia. Pri oceňovaní škôl zohľadňujeme mieru zapojenia žiakov, rozvoj ich samostatnosti, realizáciu kvalitných environmentálnych aktivít a úspešnosť realizácie 7 krokov. Každá škola je pre nás jedinečná a každú hodnotíme individuálne. Vyjadrením nášho ocenenia je certifikát Zelená škola a vlajka siete Eco-schools.

Organizácia programu

Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004. V šk. roku 2015/2016 je do neho zapojených 282 škôl. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Generálnym partnerom programu je ZSE a partnerom je spoločnosť Natur-pack.

 

Čo na to učitelia?

Svoje postoje k programu vyjadrili aj účastníci jedného so vzdelávacích seminárov v úvahách na tému „Čo mi dala/vzala Zelená škola“. 

A čo im dala? Zelená škola:

 • ...mi dala možnosť zmeniť zmýšľanie detí a ukázať im cestu ako napredovať k cieľu aj napriek prekážkam.
 • ...pre mňa to nie je program. Je to životný štýl školy. Pričom je voliteľný.
 • ...dala mi iný pohľad na svet, na prírodu a jej zdroje. Napĺňa ma vedomie, že si vďaka mne túto skutočnosť začínajú uvedomovať aj žiaci.

A čo im vzala?

 • ...ak mi niečo vzala, tak len pár hodín života strávených v kruhu detí. Tieto momenty mi však dali do života veľa príjemných spomienok. 
 • ...vzala mi pokojný spánok. Lebo počas noci rozmýšľam, čo by sme ešte mohli spraviť a ako by sme to urobili - dodáva jedna z učiteliek.

Spoločne tvoríme sieť ľudí, ktorá inšpiruje k zmene. Zmene, ktorú je vidieť a cítiť. Pretože pokiaľ dokážeme zmeniť školu, dokážeme zmeniť aj svet okolo seba.