Vodné hry v Rozprávkove

Svetový deň vody sme tento rok oslávili v pondelok 24.3.2014. Obliekli sme si modré tričká a spolu s vodnými vílami sme si zatancovali vodný tanec. Hry a pokusy s vodou pokračovali aj nasledujúci týždeň. Deti sa spolu s učiteľkami rozprávali o vode, hrali sa na vodné kvapky, cvičili s vodnými kvapkami, skúmali vlastnosti vody, oboznamovali sa s potrebou šetrenia a ochrany vodných zdrojov . Všetkým deťom sa vodné hry veľmi páčili. Svoje emócie a poznatky odzrkadlili vo výtvarných prácach, ktoré vytvorili rôznymi technikami z rôzneho materiálu. Poďakovanie vode znázornili na vodných kvapkách, ktoré sú súčasťou nášho nového ekokódexu.